RealSmart Academy

SS2EP.170 รีวิวหนังสือ ตอน “Marketing 5.0″ Technology for Humanity ตอนที่2

July 9, 2021

#รีวิวหนังสือ 👉 Marketing 5.0 Technology for Humanity ตอนที่2
👉Podcast ในตอนที่ 2 นี้ เรามาฟังคุณมิ้นรีวิวกันต่อนะคะว่า
• 
📌 ในอนาคตหุ่นยนต์จะมาทำงานแทนที่มนุษย์ได้จริงหรือไม่? 
📌 ในอนาคตเราจะผสมผสานการทำงานระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไร? 
📌 New Strategy กลยุทธ์ยุคใหม่ในการผสมผสาน Technology มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเป็นอย่างไร?
📌 6 ตัวเร่งปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้นมีอะไรบ้าง?


ไปฟังพร้อมกันได้ใน Podcast EP.170 ตอน "Marketing 5.0 Technology for Humanity" ตอนที่2 กันได้เลยค่ะ


#MintedAcademy​ #Podcast #Marketing #Business #ธุรกิจ #รีวิว #รีวิวหนังสือ #Review #Marketing #การตลาด #MarketingTechnology #MarTech
++++++
อ่านบนเว็บ : https://www.mintedacademy.com/blog/
----
ติดตาม Minted Academy ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่...
💎FB Page: https://www.facebook.com/mintedacademy​
💎Website: https://www.mintedacademy.com/​
🎧Podbean : https://mintedacademy.podbean.com/​
🎧Blockdit: https://bit.ly/39yZPUj​
🎥YouTube : https://bit.ly/2XpyIIT​

Podbean App

Play this podcast on Podbean App